Voor mensen die dagelijks afhankelijk zijn van een rolstoel, kan mobiliteit een essentieel onderdeel van hun leven zijn. Het biedt hen de vrijheid om zelfstandig te zijn en deel te nemen aan activiteiten buitenshuis. Net zoals bij andere vormen van transport, zijn er echter verkeersregels die moeten worden gevolgd om de veiligheid van rolstoelgebruikers en andere weggebruikers te waarborgen. In dit artikel bespreken we de belangrijkste verkeersregels voor rolstoelgebruikers om u hiervan op de hoogte te stellen. 

Het gebruik van een rolstoel bij fysieke beperkingen

Als u slecht ter been bent, dan wilt u zich makkelijk kunnen verplaatsen. Een rolstoel biedt hiervoor de ideale uitkomst. Er zijn verschillende soorten rolstoelen, waaronder handbewogen rolstoelen en elektrische rolstoelen. Hiermee kunt u zelfstandig deelnemen aan het verkeer. Daarbij gelden er ook diverse regels in het verkeer bij het gebruik van een rolstoel. Hieronder leest u er meer over. 

Verantwoordelijkheid van rolstoelgebruikers

Het is de verantwoordelijkheid van rolstoelgebruikers om zich bewust te zijn van de verkeersregels en deze na te leven, evenals om voorzorgsmaatregelen te nemen om hun eigen veiligheid en die van anderen altijd te waarborgen. Door zich verantwoordelijk te gedragen en respect te tonen voor medeweggebruikers, kunnen rolstoelgebruikers bijdragen aan een veiligere en meer inclusieve verkeersomgeving.

Het belang van verkeersregels voor rolstoelen

Het naleven van verkeersregels is van cruciaal belang voor de veiligheid van rolstoelgebruikers en anderen op de weg. Door zich aan deze regels te houden, kunnen rolstoelgebruikers hun mobiliteit op een verantwoorde manier benutten en ongelukken voorkomen. Het is niet alleen een kwestie van wettelijke verplichting, maar ook van gezond verstand en respect voor medeweggebruikers.

Wettelijke voorschriften

In Nederland zijn er specifieke wetten en voorschriften die van toepassing zijn op rolstoelgebruikers. Deze omvatten regels met betrekking tot de plaats waar rolstoelgebruikers mogen rijden, snelheidslimieten, voorrang en meer. Het is belangrijk voor rolstoelgebruikers om op de hoogte te zijn van deze wetten en deze na te leven om zich veilig in het verkeer te kunnen begeven.

Is een rolstoel een gehandicaptenvoertuig?

Een elektrische rolstoel is voor de wet een gehandicaptenvoertuig met een motor, net zoals een scootmobiel. Hierbij geldt dat een elektrische rolstoel mag rijden op de stoep, wandel- en fietspaden en de rijbaan met een maximumsnelheid van 80 kilometer per uur. Wel moeten de regels van de desbetreffende paden en wegen nageleefd worden. Bekijk onze blog “Wat is een rolstoel?” voor meer informatie!

Over gehandicaptenvoertuigen

Een gehandicaptenvoertuig is een vervoermiddel om mensen met een lichamelijke beperking te vervoeren. Onder de regels voor gehandicaptenvoertuigen vallen:

  • Een gehandicaptenvoertuig mag niet harder rijden dan 45 kilometer per uur.
  • Een gehandicaptenvoertuig mag niet breder zijn dan 1,10 meter.
  • Een gehandicaptenvoertuig heeft geen kentekenplaat nodig, maar wel een verzekeringsplaat.
  • De bestuurder moet naar eigen inzicht gebruikmaken van paden en wegen.
  • De bestuurder hoeft niet in het bezit te zijn van een rijbewijs. 

Waar mag een rolstoel rijden?

Bestuurders van een rolstoel mogen het trottoir, het voetpad, het fietspad, het fiets/bromfietspad of de rijbaan gebruiken.

Regels voor voetgangersgebieden

Voetgangersgebieden moeten worden gerespecteerd, en rolstoelgebruikers moeten zich gedragen als voetgangers wanneer ze zich op trottoirs en wandelpaden bevinden. Dit betekent dat ze moeten stoppen voor voetgangers en voorrang moeten verlenen aan mensen die te voet zijn. Op de stoep mag een scootmobiel maximaal 6 kilometer per uur rijden.

Regels voor fietspaden

Op fietspaden moeten rolstoelgebruikers zich gedragen als fietsers, met respect voor de verkeersregels die van toepassing zijn op fietsers. Ze moeten aan de rechterkant van het fietspad rijden en signalen gebruiken om hun intenties aan te geven, zoals het uitsteken van de arm om af te slaan.

Regels voor rijbanen

Rolstoelgebruikers moeten zich houden aan de geldende snelheidslimieten op openbare wegen en straten. Hoewel ze misschien niet zo snel kunnen gaan als auto’s, moeten ze zich bewust zijn van de maximumsnelheid en deze niet overschrijden. Hoewel elektrische rolstoelen volgens de wet op de rijbaan mogen rijden, adviseren we om te kiezen voor het voetpad of fietspad. 

Overige regels in het verkeer

Als u een rolstoel met elektrische motor bestuurt, dan mag u geen elektrische apparaten vasthouden. Een elektrisch apparaat is bijvoorbeeld een mobiele telefoon of een muziekspeler. Handsfree bellen en muziek luisteren mag wel. Dit mag echter geen gevaar veroorzaken in het verkeer. Staat u stil, dan mag u wel een telefoon vasthouden of gebruiken. 

Verder mag u bij het besturen van een elektrische rolstoel niet onder invloed zijn van alcohol, drugs en bepaalde soorten medicijnen. Dit omdat u onder invloed minder goed kunt rijden en uw reflexen vertraagd werken. Hierdoor is de kans op ongelukken bij deelname aan het verkeer groter.

Veilig in het verkeer met een rolstoel

Het naleven van verkeersregels is belangrijk voor rolstoelgebruikers om hun mobiliteit op een veilige en verantwoorde manier te benutten. Door zich aan deze regels te houden, kunnen rolstoelgebruikers genieten van een grotere vrijheid en onafhankelijkheid, terwijl ze tegelijkertijd bijdragen aan een veilige verkeersomgeving voor iedereen.